Forklaring av begreper


Helkeramiske fyllinger - inlays og onlays

Helkeramiske kroner

Helkeramiske fasader

Før / etter
Før / etter
Før / etter

Det estetiske alternativet til gull, amalgam og sammensatte resinfyllinger.

En fylling som er festet til tannen kalles keramiske inlays og onlays.
Keramiske inlays og onlays har høyere kvalitet enn komposittfyllinger og er mer estetisk tiltalende enn gull eller amalgamfyllinger på grunn av dens naturlige farge, og blir stadig mer populære.

Den mest estetiske løsningen for behandling av alvorlig ødelagte individuelle tenner.

Før etter
Konvensjonelle metallkroner er forbundet med et utilfredsstillende estetisk resultat, men har også andre ulemper. Irritasjon i tannkjøtt og nedsatt smak oppstår svært ofte.
Helkeramiske kroner gir ikke bare den perfekte restaureringen av individuelle fremre og bakre tenner, de gir deg også fornyet selvtillit.

 

Den mest estetiske løsningen for avskallede eller misfargede fortenner.

Før etter
Helkeramiske fasader er ultratynne og meget estetiske fasader som limes direkte på de synlige overflatene på naturlige tenner, hovedsakelig på fortennene.

Det er ingen synlig forskjell mellom helkeramiske fasader og de tilstøtende naturlige tennene.